AAVE @ Fluidi Launch Party

La 9.12.2017 klo 18:00 Vapaa pääsy!
WHS Teatteri Union, Siltavuorenranta 18, Helsinki
(in English below)

18:00 Ovet ja Jarkko Räsäsen “Tuntematon Sotilas Remix” videoinstallaatio alkaa
18:30-19:00 Tervetuloa ja Matsumoto Toshion “For The Damaged Right Eye”
19:00-19:30 Paussi
19:30-20:30 Matsumoto Toshion kuratoitu kokonaisuus kokeellisia lyhytelokuvia
20:30-21:00 Paussi
21:00-21:45 Dave Bergin “Paratiisi”
22:00 Ilta loppuu

18:00 – TUNTEMATON SOTILAS REMIX / 2017 / 169min / FI / yksikanavainen videoinstallaatio
“Edvin Laineen klassikkoelokuvan Tuntematon Sotilas (1955) uudelleenmiksauksessa tietokoneohjelma järjestää jokaisen freimin sisältämän
visuaalisen informaation uudelleen uuden kuvan perustuessa alkuperäisen freimin sisältöön. Alkuperäisen kuvan vertikaalisten pikselipylväiden kirkkaus-arvo määrittää pikselipylvään uuden sijainnin horisontaalisella akselilla. Ääniraita on pilkottu sekunnin klippeihin ja järjestetty hiljaisimmasta leikkeestä kovaäänisimpään.”
(J.R.)

18:45 – FOR MY CRUSHED RIGHT EYE / 1968 / 13min / JP / Digitiedosto, alkup. 3x16mm

Alunperin Sogetsu Art Centerissä (SAC) Tokiossa vuonna 1968 esitetyssä “laajennetun elokuvan” (expanded cinema) teoksessa kolmen 16mm -projektorin kuvat on heijastettu samalle valkokankaalle osittain toistensa päälle. Hektisessä rytmissä näemme kohtauksia 1960-luvun Japanin ala- ja nuorisokulttuurin miljöistä, poliittisesta vastarinnasta mielenosoituksissa, ajankohtaisista tapahtumista sekä mainosten ja poptaiteen kuvista.

19:30 Matsumoto Toshion kuratoitu kokonaisuus kokeellisia lyhytelokuvia

METASTASIS / 1971 / 8 min / Digitiedosto, alkup. 16mm
“Käytin pääasiassa lääketieteessä ja insinöörityössä käytettyä Erekutoro Karapurosesua (Electro Color Processor) luodakseni Metastasiksen liikkuvan kuvan tekstuurit. Olin kiinnostunut kerrostamaan yksinkertaisen objektin kuvia yhdessä sen elektronisesti prosessoidun abstraktion kanssa. Elektronista abstraktia kuvaa manipuloidaan tietyssä rytmissä, orgaanisen prosessin kuvauksena.”

ATMAN / 1975 / 11min / JP / Digitiedosto, alkup. 16mm
Matsumoto on kuvannut henkilöä, jolla on kasvoillaan Noh-teatterin naisdemonia kuvaava Hannya-naamio, käyttäen zoomia ja ja vaihtaen kameran valotusta. Sen jälkeen kuvia on kuvattu uudelleen ruutu kerrallaan. Teoksessa on käytetty myös infrapunafilmiä. Teos viittaa mahdollisesti sielun (hindulaisuudessa Atman) syvässä unessa tavoittamaa Prājña-tilaan, arkijärkeilyn ylittävään korkeampaan viisauteen.

EVERYTHING VISIBLE IS EMPTY (Siki Soku Ze Ku) / 1975 / 8min / JP / Digitiedosto, alkup. 16mm
Matka itäiseen metafyysiseen kuvastoon pitää sisällään enemmän kuin mitä silmä pystyy vastaanottamaan. Alkaen (hyvin kristinuskon tapaisesti) Sanasta, elokuva esittää visuaalisten muotojen räjähdyksen merkkinä jokapäiväisen maailman muotojen pirstoutumisesta. Mutta aika on tietenkin syklinen, ja aististen todellisuuksien moninaisuudenkin täytyy lopulta palata Sanaan, ja, lopulta, puhtaaseen Väriin. (Käännetty Sound of Eyen kuvauksesta)

ENGRAM / 1987 / 15min / JP / Digitiedosto, alkup. 16mm
Valokuvia valokuvien sisällä,  liikkuvia kuvia liikkuvien kuvien sisällä, valokuvia liikkuvien kuvien sisällä, ja liikkuvia kuvia valokuvien sisällä.

SHIFT / 1982 / 10min / JP / Digitiedosto, alkup. 16mm
Eräs Matsumoton viimeisimmistä teoksista kuuluu myös tekijän vaikuttavampiin. Matsumoto dekomposoi asuinrakennuksen horisontaalisiin siivuihin, purkaen sen tasapainon ja symmetrian. Ohjaajan vakituisen yhteistyökumppanin Yasuke Inagakin jännitteiset ja tummat elektroniset borduna- tai drone-äänet tuovat palapelimaiseen grafiikkaan levottoman lisätason. (Käännetty ja lyhennetty Ubuwebistä)

21:00 – PARADISE / 2017 / 45min / FI / DCP / eng. tekstitys
Surrealistinen kertomus suomalaisesta keskustelukulttuurista. Bergin virtuaalitodellisuuselokuvista ja stereoskooppisista elokuvista muistuttava  vaikuttava tietokoneanimoitu visuaalisuus on olennainen osa kerronnan poeetiikkaa.

JARKKO RÄSÄNEN
Jarkko Räsänen (s. 1984) on suomalainen mediataiteilija, joka työskentelee Berliinissä ja Helsingissä. Ihmisen ja koneen vuorovaikutuksesta kiinnostunut Räsänen tekee muun muassa videota, valokuvaa, ääni-installaatioita ja ohjelmistosuunnittelua. Räsäsen teos O.D.O. (Ordered Dance Online) kuuluu Kiasman ARS17+ Online Art -kokoelmaan. Räsänen on myös suomalaisten liikkuvan kuvan taiteilijoiden FixC-osuuskunnan jäsen.

MATSUMOTO  TOSHIO (1932–2017)
Kunnioitamme muistonäytöksellä tämän vuoden huhtikuussa menehtynyttä Matsumoto Toshiota. Matsumoto oli japanilaisen kokeellisen elokuvan ja videotaiteen pioneeri sekä dokumenttielokuvien ja pitkien elokuvien ohjaajaa. Hänen tunnetuin teoksensa on Bara no soretsu (Funeral Parade of Roses), joka oli keskeinen visuaalinen vaikutteiden antaja muun muassa Stanley Kubrickin Kellopeliappelsiinille. Esitämme digitaalisena kopiona alunperin 16mm. kolmikanavaisen teoksen Tsuburekakatta migime no tame ni (For My Crushed Right Eye, 1968) jossa on mukana myös Bara no soretsun miljöissä kuvattua materiaalia. Elokuvan katsomista ei suositella epilepsiaherkille koska se sisältää voimakkaasti välkkyvää kuvaa. Lisäksi esitämme kuratoidun kokonaisuuden Matsumoto Toshion kokeellisia lyhytelokuvia.

DAVE BERG
Dave Berg (s. 1981) on Kuvataideakatemiasta valmistunut suomalainen liikkuvan kuvan taiteilija, joka on ohjannut elokuvia ja tehnyt poeettisia virtuaalitodellisuusanimaatioita. Hän on useimmiten itse kuvannut, leikannut, äänisuunnitellut, animoinut ja tehnyt musiikin elokuviinsa, joihin kuuluvat mm. pitkät näytelmäelokuvat Nöyryydestä (2012) sekä yhdessä Elina Reinikan kanssa ohjatut ja käsikirjoitetut Ovia ja lukkoja (2011) sekä Onnesta (2014). Hänen teoksiaaan on esitetty lukuissa kotimaisissa ja ulkomaisissa taidetapahtumissa (mm. Mäntän kuvataideviikot) ja näyttelyissä (mm. Forum Box) sekä elokuva- ja mediataidefestivaaleilla (mm. AAVE-festivaali, Nordisk Panorama, EMAF European Media Art Festival ja Weiterstadt Filmfest).

 

FLUIDI LAUNCH PARTY SAT 9.12.2017 PROGRAM
Sat 9.12.2017 from 6pm Free entry!
WHS Teatteri Union, Siltavuorenranta 18, Helsinki Free entry

18:00 Doors and “Unknown Soldier Remix” video installation by Jarkko Räsänen begins
18:30-19:00 Welcome and “For The Damaged Right Eye” by Matsumoto Toshio
19:00-19:30 Pause
19:30-20:30 Curated collection of experimental short films by Toshio Matsumoto
20:30-21:00 Pause
21:00-21:45 “Paradise” by Dave Berg
22:00 Evening ends

18:00 onwards – UNKNOWN SOLDIER REMIX / 2017/ 169min / FI / single channel video installation“ The classic film Unknown Soldier (1955) by Edvin Laine has been remixed by a computer program that reorganizes the visual information of every frame based on the content of the original frame. The brightness value of the vertical pixel columns in the original image determines the new position of the pixel column on the horizontal axis. The soundtrack has been cut off into clips lasting for a second and arranged from the quietest clip to the loudest. ” (J.R.)

18:45 – FOR MY CRUSHED RIGHT EYE / 1968 / 13min / JP / Digital file, orig. 3x16mm
Originally screened at Sogetsu Art Center (SAC) in Tokyo in 1968, this expanded cinema piece uses three 16mm projectors to partly overlap the images on one screen. The piece presents scenes of Japanese sub- and youth culture environments in the 1960’s, political resistance in protests, current events and images of commercials and pop culture in a hectic tempo.

19:30 – Curated collection of experimental short films by Toshio Matsumoto
METASTASIS / 1971 / 8 min / Digital file, orig. 16mm
“I used the Erekutoro Karapurosesu (Electro Color Processor), which is mainly used in the field of medicine and engineering, to create moving image textures Metastasis, I was interested in layering images of a simple object and its electronically processed abstraction. The electronic abstract image is manipulated in a certain rhythm, depicting an organic process.”

ATMAN / 1975 / 11min / JP / Digital file, orig. 16mm
Matsumoto uses zooming and alternating camera lighting to film a person wearing a mask of the female demon Hannya, who is known from Noh theatre. These images have then been filmed again one frame at a time. Infrared film has also been used for this piece. The piece possibly references the Prājña state, where the soul (Atman in Hinduism) exceeds common sense to a state of higher wisdom through a state of deep sleep.

EVERYTHING VISIBLE IS EMPTY (Siki Soku Ze Ku) / 1975 / 8min / JP / Digital file, orig. 16mm
There’s more to picture than meets the eye in this journey into oriental metaphysical imagery. Starting (in a very Christian manner) with the Word, the film draws an explosion of visible forms, as if a sign of the shattering of shapes in the mundane world. But time is cyclical, of course, and what was once a multitude of sensible realities must eventually return to the Word and, finally, to sheer Color. (Sound of Eye)

ENGRAM / 1987 / 15min / JP / Digital file, orig. 16mm
Photographs inside of photographs, moving images inside of moving images, photographs inside of moving images, moving images inside of photographs.

SHIFT / 1982 / 10min / JP / Digital file, orig. 16mm
One of Matsumoto’s last shorts, Shift is also among his most impressive works. Matsumoto decomposes a residential building in horizontal stripes, thus tearing down its balance and symmetry. The tense and sombre electronic drones of Inagaki, frequent collaborator of the director, provide Matsumoto’s puzzle-like graphics with a further layer of unrest. (Shortened from Ubuweb)

21:00 – PARADISE / 2017 / 45min / FI / DCP / english subtitles
A surrealistic tale of Finnish conversational culture. The impressive computer-animated visuals resembling Berg’s virtual reality films and stereoscopic films are an integral part of narrative poetry

JARKKO RÄSÄNEN
Jarkko Räsänen (Finland) is a Berlin/Helsinki based media artist working with video, photography, sound installations and software design. He is interested in human machine interaction and his work O.D.O. (Ordered Dance Online) is part of Contemporary Art Museum Kiasma’ s ARS17+ Online Art -collection. Räsänen is a member in Finnish moving image artists´ cooperative FixC.

MATSUMOTO  TOSHIO (1932–2017)
We pay our respects with memorial screenings to Matsumoto Toshio, who passed away this year in April. Matsumoto was a pioneer of Japanese experimental film and video art, as well as a director of documentaries and feature films. His best known work is Bara no soretsu (Funeral Parade of Roses), which was a key visual influencer for Stanley Kubrick’s A Clockwork Orange, among others. We shall be screening a digital version of the original 16mm. 3-channel piece Tsuburekakatta migime no tame ni (For My Crushed Right Eye, 1968), which also features material filmed in the same milieu of Bara no soretsu. The screening will include strongly flashing images, so it is not recommended for epilepsy sensitive viewers. We shall also screen a curated selection of experimental short films by Matsumoto Toshio.

DAVE BERG
Dave Berg (born1981) is a Finnish moving image artists graduated from the Academy of Fine Arts who has directed films and created virtual reality animations. He has often filmed, edited, designed sound, animated and composed music for his work himself, which include full-length films Nöyryydestä (2012), as well as Ovia ja lukkoja (2011) and Onnesta (2014), both written and directed with Elina Reinikka. His work has been shown at a variety of domestic and international art events (Mänttä Art Festival), exhibitions (Forum Box) and film and media art festivals (AAVE Festival, Nordisk Panorama, EMAF Europen Media Art Festival, Weiterstadt Filmfest).