Oikari, Pirinen & Eerola: The Sound of Tempest

Lauantai 14.4.2018 18:15
LIVE CINEMA / ELINA OIKARI, JYRI PIRINEN & AINO EEROLA: MYRSKYN ÄÄNI
WHS Teatteri Union, Unioninkatu 45 LH 1-2 / Siltavuorenranta 18

Myrskyn ääni on monitaiteellinen elokuva, joka yhdistää elävää musiikkia ja elävää äänisuunnittelua. Elokuvan kohtaukset liittyvät William Shakespearen klassiseen Myrsky -näytelmään runollisilla visioilla hahmoista, joissa on viitteitä niin renessanssiin kuin tämän päivän kodittomaan vaeltajaan. 

Aino Eerolan elektroninen viulumusiikki asettuu elokuvaan ja sen retrofuturistiseen mailmaan sulavasti. Jyri Pirisen äänisuunnitelman lähtökohtana on ensimmäisten äänielokuvien estetiikka, joka on harvaa ja ekspressiivistä. Äänen ja musiikin kokonaisuus tuo esitykseen monipuolista ilmaisua, joka voi saada kimmokkeita niin yleisöstä kuin tilasta, jossa elokuva esitetään.

AVAJAISET & KLUBIT | HAUNTOLOGIA | OISHII | LIVE CINEMA | NÄYTTELYT | SEMINAARI

Saturday 14.4.2018 18:15
LIVE CINEMA / ELINA OIKARI, JYRI PIRINEN & AINO EEROLA: THE SOUND OF TEMPEST
WHS Teatteri Union, Unioninkatu 45 LH 1-2 / Siltavuorenranta 18

The Sound of Tempest is a multi-artistic film concert combining live music and live sound design. The film scenes are linked to William Shakespeare’s classic play, The Tempest, through poetic visions of characters with references ranging from Renaissance to a modern homeless vagabond.

Aino Eerola’s electronic violin music fits fluently in the short film and its retrofuturistic world. Jyri Pirinen’s sound design is based on the aesthetics of the first sound-films, it is sparse and expressive. The sound and music create a versatile expression together, that can have inspiration from the audience or the place where the film is presented.

OPENINGS & CLUBS | HAUNTOLOGY | OISHII | LIVE CINEMA | EXHIBITIONS | SEMINAR