Taipuvuus (Proneness)

Lauantai 14.4.2018 klo 17:00
HAUNTOLOGIA / TAIPUVUUS (Proneness)
kooste / 50min / digitiedosto & DCP

WHS Teatteri Union, Unioninkatu 45 LH 1-2 / Siltavuorenranta 18

Joskus aika, paikka ja jopa itse olemassaolokin taipuvat ja muuntuvat odottamattomasti.

1. FixC-cooperative (Renvall, Räsänen, van Ingen): Made in Hong Kong (2017 / 5 min)

“Osallistuimme vuonna 2015 Papay Gyro Art Festivaaleille Hongkongissa. Matkamme aikana kuvasimme filmiä ja tallensimme ääniä, joista lopulta syntyi Made In Hong Kong. Made In Hong Kong on elokuva kokemuksistamme Hongkongin satamassa ja Cheung Chaun -saaren mystisissä metsiköissä.”

2. Mikko Kallinen: REVERSEforward (2017 / 19 min)

Animoidun tanssielokuvan liikkkeet ovat osa suurta koreografista verkostoa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ei-sanallisessa teoksessa “luonnollista liikettä” lähestytään rytmien ja geometristen mallien kautta. Jokaisella verkoston osalla on oma koreografinen liikeprofiilinsa ja vuorovaikutteinen reagointitapa suhteessa verkoston muihin osiin. Robottikoreografia saa vaikutteita luonnon mekaanisista ja orgaanisista ”olennoista”. Sudenkorennon rakenne ja liikkuminen muistuttaa enemmän teollisuusrobottia kuin ihmistä. Selkärankaisten eläinten liikekieli on sen sijaan jo astetta pehmeämpi ja ihmiselle mahdollisempi jäljitellä.

3. Sevgi Eker: The 99 steps left from the square (2017 / 11 min)

Vanhan miehen rauhaa varjellut rautaportti aukeaa.

4. Sami van Ingen: Polte (2018 / 15 min)

Haljennut melodraama Teuvo Tulion kadonneen elokuvan Nuorena nukkunut (1937) pohjalta. Kuvamateriaali on peräisin elokuvan ainoan säilyneen nitraattirullan pahoin vaurioituneista viimeisistä minuuteista. Elokuvan kaikki esityskopiot ja negatiivi tuhoutuivat Adams Filmin tulipalossa vuonna 1959. Vuonna 2015 Pariisin Cinémathèque françaisen kokoelmista löytyi katkelma keskeltä elokuvaa.

AVAJAISET & KLUBIT | HAUNTOLOGIA | OISHII | LIVE CINEMA | NÄYTTELYT | SEMINAARI

Saturday 14.4.2018 17:00
HAUNTOLOGY / PRONENESS
compilation / 50min / digital file & DCP
WHS Teatteri Union, Unioninkatu 45 LH 1-2 / Siltavuorenranta 18

Sometimes time, place and even the existence itself can bend and transform in unexpected ways.

1. FixC-cooperative (Renvall, Räsänen, van Ingen): Made in Hong Kong (2017 / 5 min)

“Made in Hong Kong was made during our visit to Papay Gyro Art Festival Kong Kong in 2015. The film is about our experiences in Hong Kong city and the forest of Cheung Chau island.”

2. Mikko Kallinen: REVERSEforward (2017 / 19 min)

In REVERSEforward all movement is considered as part of grand choreographic network, where everything is interconnected. All moving characters and abstract architectural constructions of the network have their specific choreographic profile and way ́s to interact with the other aspects of the network. Robotic choreography has been influenced mechanic and organic like being from the nature. For example dragonfly ́s construction and movement profile resemples more industrial robot than human being. Vertebrate animals movement language is softer and therefore easier for humans to imitate. This gives the phrase “ natural movement” a new alternative dimension. Non-verbal work manifests itself through rhythm and geometric patterns.

3. Sevgi Eker: The 99 steps left from the square (2017 / 11 min)

The iron gate keeping an old man’s peace gets opened. “The 99 steps left from the square is a story about looking, and more importantly, about looking away. In this film, I was interested in exploring how walls (whether created by our focus, the walls of our houses or the borders of territorial countries) are used to isolate a reality, and how it is often too easy to see only the one reality one chooses to acknowledge and look at.”


4. Sami van Ingen: Flame (2018 / 15 min)

A fractured melodrama, based on damaged frames from the last minutes of the only remaining nitrate reel of the lost feature film Silja – Fallen Asleep When Young (1937) directed by Teuvo Tulio. All screening prints and the negative of the film were destroyed in a 1959 studio fire. A sequence from the middle of the film was found at La Cinémathèque Française in Paris in 2015.

OPENINGS & CLUBS | HAUNTOLOGY | OISHII | LIVE CINEMA | EXHIBITIONS | SEMINAR